Çankaya Belediyesi emekçileri aksiyonda: ‘Zafer direnen işçinin olacak’

Sendikanın taleplerine göz yumması, belediyenin çalışanları umursamaz siyasetlerine karşı yapılan harekette, emekçiler 6 taleplerini ilan etti.

soL Haber Portalı’nda yer alan habere nazaran, çok sayıda personelin katıldığı aksiyonda sık sık “Zafer direnen işçinin olacak”, “Sendika ahenge işçiye sahip çık” ve “Bu daha başlangıç çabaya devam” sloganları atıldı.

‘BU MAAŞLARLA GEÇİNEMİYORUZ’

“Mevcut ekonomik kriz ortamında, bu maaşlarla geçinemiyoruz… Çankaya Belediyesi İşçileri olarak, bizler de tüm işçiler üzere, artan hayat pahalılığından ve enflasyondan en ağır halde etkilenmekteyiz. Her birimiz belediye iştiraki olan farklı şirketlerde ve takımlı personeller olarak çalışmaktayız. Uzun vakittir ömrümüzü idame etmekte zorlanıyoruz” denilen açıklamada, “Barınma, besin, paklık, akaryakıt, mazot üzere temel eserlere daima olarak artırım gelmekte ve maaşlarımız her geçen gün enflasyon karşısında süratle erimektedir” sözü kullanıldı.

‘KISITLAMALAR FIRSATA ÇEVRİLMİŞTİR’

Geçtiğimiz 6-7 yıllık süreçte Çankaya Belediyesi işçilerinin fiyatlarının önemli oranda düştüğüne işaret edilen açıklamada, “Önceden kazanılmış olan birçok hakkımız kaybedilmiştir. Fiyat zamlarımızı belirleyen katsayı oranları geçtiğimiz yıllarda kaldırılmıştır. 2018 KHK ile ÇANPAŞ çalışanı arkadaşlarımızın toplu mukavele hakları, kelamda takım düzenlemesiyle ellerinden alınmıştır. Bu arkadaşlarımız uzun yıllar yılda iki sefer olmak üzere yalnızca yüzde 4 maaş artırımı almış, takım palavrasıyla maaşları eritilmiştir. KHK kısıtlamaları kalktığında ise yapılan toplu iş kontratları ile kaybedilmiş hakları geri verilmemiş, adeta kısıtlamalar fırsata çevrilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

İmzalanan toplu iş kontratlarıyla artırım oranlarının çok düşük kalması sonucunda, fiyatlarımız erimiştir. 2022 yılının birinci çeyreğinde, yani kriz olanca yüküyle yaşanmaya devam ederken, Disk Genel İş 1 No’lu Şube ve patron tarafından BELDE A.Ş, İMAR A.Ş ve Takımlı çalışanları kapsayan toplu iş mukaveleleri yapılmıştır. Kademeli artırım oranı uygulanarak, en düşük maaş alan emekçilerin aylıkları baz alınmak suretiyle, artış oranı belirlenmiştir. Enflasyonun çok çok altında oranlara imza atılmıştır. ÇANPAŞ işçilerinin ise maaşlarının taban fiyatın altında kalması sonucunda,500TL üzere bir uygunlaştırma zarurî olarak yapılmıştır. Her periyot ocak ve şubat aylarında başlayıp temmuz, ağustos aylarına kadar uzayan toplu iş kontratı, bu türlü bir kriz ortamında, mart ayının sonunda yangından mal kaçırır üzere çabukla imzalanmıştır. Daha kontratın birinci 6 ayı dolmadan alındığı söylenen bütün artırımlar enflasyon karşısında eriyip gitmiştir. Ne yazık ki mukavelemiz iki yıllık yapılmıştır. İkinci yıl maaş artışları tekrar en düşük emekçi maaşı baz alınarak yapılacağı için çalışanlarımızın yüzde 95’inden fazlasının maaşı tekrar enflasyonun altında kalacaktır. Bütün bunların yanında apar topar imzalanan toplu kontrat nedeniyle, en temel çaba aracımız olan grev hakkımız da şubemiz tarafından çalınmıştır.  Mevcut şube idaresince, hepimizin maaşlarına yüzde 40 artırım alındığı ve hala Türkiye’nin en uygun 3. TİS’ i yapıldığı dillendirilmektedir. Bu durum mutlaka gerçeği yansıtmamaktadır. Birçok personel arkadaşımız, ortalama yüzde otuzlar seviyesinde bir artırım oranına mahkûm edilmiştir. Bugün gelinen noktada Belediye çalışanlarının fiyatları açlık hududu düzeyinde kalmıştır.

‘KENDİSİNİ TOPLUMSAL DEMOKRAT OLARAK İSİMLENDİREN BELEDİYEMİZ TÜİK ORANINDA BİLE ARTIŞ YAPMADI’

Hayat pahalılığının bu derece yüksek olduğu kriz periyotlarında, fiyat artışlarının yıllık olarak yapılması kabul edilemez. Yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı ve ek iyileştirmeler yapılması zaruridir. Birçok dalda bunun örnekleri görülmektedir; 6 aylık dilimlerle, yıllık yüzde 75’e varan TİS’ler imzalanmıştır. Bizler biliyoruz ki, Türk Lirası’nın erime suratı TÜİK’İN açıkladığı enflasyon oranından çok daha büyük olmuştur. O datalar büsbütün yanlış ve çarpıtmadır. Lakin Kendisini toplumsal demokrat olarak isimlendiren belediyemizin, TÜİK’in geçersiz bilgileri oranında bile fiyat artışı yapmaması, enflasyon farkını dikkate almaması son derece trajik bir durumdur. O denli bir toplu iş mukavelesi imzalanmış ki, yılın ikinci yarısında bırakın 6 ayda biri, bir yıl için alacağımız tek zammımızda dahi, uydurma dediğimiz TÜİK’in açıkladığı enflasyon farkında bir artırım oranına ulaşamıyoruz. Çankaya Belediyesi işçileri olarak, yılın ikinci yarısında fiyatlarımızın uygunlaştırılması ve mağduriyetimizin giderilmesi için toplu iş kontratımıza ek protokol talebiyle imza kampanyası başlattık. Çeşitli engellemeler ve tehditlere karşın, Çankaya belediyesi işçileri iradesini ortaya koymuş, kısa müddette önemli sayıda imza toplanmıştır. Toplanan imzalarımız Genel İş İdaresine sunulmuştur.

‘KAŞIKLA VERİLEN KEPÇEYLE ALINIYOR’

Var olan reaksiyonlar ve imzalara yansıyan irademizin baskısıyla, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki 6 aylık devir için çalışanlara süreksiz ek ödeme yapılması kararı alınmıştır. Aylık brüt 1100 TL fiyatındaki ek ödeme, Belediye idaresince bir müjde olarak   duyurulmuştur. Takımlı çalışanlara hiç verilmeyen bu süreksiz artırımın, şirketlere bağlı işçilere yansıması; vergi ve sigorta primleri düşüldüğünde, net 650 TL civarında olacaktır.

Belediyemiz yemekhanesinde ise, personellerin yemek yemesi halinde, ödemesi gereken fiyata %100 oranında artırım yapılmıştır. Bu 6 ay içerisindeki ikinci zamdır. Bu kadar kısa bir vakit aralığında kendi işyerimizde yemek yememiz halinde ödeyeceğimiz fiyata %188 artırım yapılmıştır.

Kaşıkla verilenin kepçe ile alındığı tuhaf bir periyoda şahit oluyoruz. Taban fiyatlara yansımayan bir ek ödeme, ne tenceremizi kaynatmaktadır ne de rastgele bir temel muhtaçlığımızı karşılamaktadır.

Tüm bu süreçlerde, Çankaya Belediyesi işçileri olarak sürdürdüğümüz haklı çabamızda, DİSK Genel İş Merkez ve Şube yöneticileri bizleri yalnız bırakmıştır. Birden fazla görüşme taleplerimiz geri çevrilmiştir. Birtakım arkadaşlarımız şube yöneticileri tarafından emekçi düşmanlığına varan telaffuzlarla itham edilmiştir.

Ücretlerimizin toplu iş mukavelesine ek protokol yapılarak, derhal düzeltilmesini talep ediyoruz. DİSK Genel İş 1 No’lu Şubeyi ve DİSK Genel İş Merkezini Çalışanın işçinin yanında olmaya ve DİSK’in tarihî geleneğine uymaya davet ediyoruz.

TALEPLERİMİZ:

1- Patron ile bir ortaya gelerek, tüm Çankaya Belediyesi İşçileri için ek protokol yapılmalı ve yapılan yanlışlı toplu iş kontratı ile kaybettiğimiz haklarımız geri alınmalıdır. Maaşlarımıza 6 ayda bir enflasyon farkı artı iyileştirmeler uygulanmalıdır. En düşük maaşa yapılan artırımın seyyanen herkese uygulanması üzere, manipülasyon niyetli kullanılan prosedürler terk edilmelidir. Yapılan bütün artışlar taban fiyatlara yansıtılmalıdır.

2- Hizmet alım mukavelesi ile toplu iş mukavelesi farklı mevzuatlara dayanmaktadır. Ünite fiyat olarak değiştirilen maaşlarımız, tekrar taban fiyatın yüzde fazlası olarak düzeltilmeli, çarpanlarımız geri alınmalıdır.

3-Eşit işe, eşit fiyat alınması sağlanmalıdır.

4- İş yerlerimizde yapılan hukuksuzluklara, iş yükü ile yapılan mobbinge, fazla mesai yaptırılmasındaki adaletsiz dağıtıma, bunun bir şantaj olarak kullanılmasına son verilmelidir.

5- Örgütlü olduğumuz sendikanın idaresi patron ile kapalı gizli görüşmelere son vermelidir. Görüşmeler hakkında çalışanlara bilgilendirmeler yapılmalı ve büsbütün şeffaf bir süreç yürütülmelidir.

6- Mevcut Şube İdaresinin emekçi sınıfından yana hal almadığı görülmektedir. Bu idare bizleri layıkıyla temsil etmeli veya  DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.