İBB 541 itfaiye eri alımı ilanı: İBB itfaiye eri alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi en az 60 KPSS puan ile 541 itfaiye eri alım ilanı yayımladı. Yayımlanan itfaiye eri ilanında, başvuru şartları başta olmak üzere itfaiye eri alımları başvuru tarihine ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, İBB 541 itfaiye eri alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımına ilişkin merak edilen detaylar… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilmek üzere itfaiye eri alımı gerçekleştirilecek. İBB personel alımı ilanında, en az lise mezunu olma ve KPSS’den en az 60 puan alma şartı aranıyor. İBB tarafından yayımlanan ilanda şunlar kaydedildi: ”İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır.” İBB 541 itfaiye eri alımı ilanı: İBB itfaiye eri alımı ne zaman, başvuru şartları neler? #1
1. Türk vatandaşı olmak. 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.) 5. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). İBB 541 itfaiye eri alımı ilanı: İBB itfaiye eri alımı ne zaman, başvuru şartları neler? #2 İBB 541 itfaiye eri alımı ilanı: İBB itfaiye eri alımı ne zaman, başvuru şartları neler? #3 Sınava girmek isteyen adaylar, 25 Mayıs 2021-1 Haziran 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir. İBB İTFAİYE ERİ ALIMI İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN 1-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 2- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) 3- 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) – Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 4-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, – Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, – Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) 5- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir