İçişleri Bakanlığı’ndan KPSS’li ve KPSS’siz işçi alımı! Tavan fiyatın 4 katına kadar…

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran; İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 kişilik kontratlı işçi alımı yapılacak. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak, 

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt mukavele fiyat tavanının 2 katı ödenecek durumlara müracaat yapabilirler.) 

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, başkaları için en az 5 (beş) yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır), 

 • Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek, 

 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını 24 – 30.06.2022 tarihleri aralığında e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile yahut şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ OLAN BELGELER

 • Özgeçmiş, 

 • SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge), 

 • GENEL KURALLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) unsurunda belirtilen mesleksel çalışma müddetlerini gösteren evraklardır. Mesleksel çalışma müddetlerinin bilişim çalışanı olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan işyerinin niteliğine nazaran alınacaktır.

Buna nazaran:

 1. Özel bölümde çalışılan mühletler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü, 

 2. Kamu kurumlarında çalışılan müddetler için kurumdan alınacak doküman. 

 3. GENEL KAİDELER (NİTELİKLER) başlığının (d) hususunda belirtilen, en az iki (2) şimdiki programlama lisanını bildiğini gösterir evrak, 

 4. Her bir konum için 

 5. ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile deneyim yahut tecrübesi gösteren evraklar (Sertifikalar imtihanla alınmış olmalıdır.).

BAŞVURULAR NASIL PAHALANDIRILACAK?

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel kaideleri sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (Yabancı lisan puanına ait doküman ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı imtihana çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya nazaran son sırada tıpkı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana kabul edilecektir. Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 08 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.